Den vise

Den vises begær er at være uden begær, han sætter ingen pris på det, som er svært at få, og lærer sig (at det er klogt) ikke at lære, for ikke at få de samme fejl som andre. Han fremelsker det spontane, afstår fra at blande sig i noget.  – Lao Tsu

Læs videre →

Filmanalyse: Avatar

Temaet i filmen Avatar er menneskets dobbelte natur. Historiens hovedperson er jægersoldaten Jake Sully. Vi får at vide om ham, at han er tvilling og på den måde er han skabt ”dobbelt”, men tvillingebroderen ser vi aldrig. Plottet begynder med at må tage sine sin tvillingebroders plads, fordi denne er dræbt i et tilfældigt overfald, og på…

Læs videre →

Drømme – en tolkningsmodel

Drømme tager mange forskellige former og det må arbejdet med dem derfor også. På den baggrund har jeg forsøgt at skitsere en tolkningsmodel, som kan hjælpe forståelsesprocessen. Som det fremgår af figuren er modellens centrum i sagens natur et billede, en fantasi eller en drøm. Med dette billede eller denne drøm kan man så gøre…

Læs videre →

Hvad er en drøm?

Drømme er som sådan oplevelser som alle andre – med den vigtige forskel, at de fremkommer under særlige betingelser. Almindeligvis drømmer vi, når vi sover. Derfor kan man sige, at drømmen opstår uden hensyn til sansemæssige stimuli – den kommer indrefra, ikke udefra. Drømmen afspejler med andre ord, hvad der er inden i os og ikke, hvad…

Læs videre →

Meditation: Jes Bertelsen

På det danske landkort har meditationsteknikker inspireret af Jes Bertelsen en særlig plads. Som pioner har han med afsæt i en akademisk karriere i vid udstrækning sat dagsordenen for arbejdet med selvudvikling og meditation i Danmark, dels gennem sit forfatterskab, dels via Vækstcentret i Nørre Snede. Gennem hele sit forfatterskab har Jes Bertelsen fastholdt en…

Læs videre →

Meditation: Dzogchen

Dzogchen – der oversat betyder noget i retningen af den store fuldkommenhed eller den store perfektion – anses for at være den højeste belæring og meditationsform i bön og nyingma-skolen indenfor tibetansk buddhisme. Grundopfattelsen i dzogchen er, at virkeligheden altid og allerede er komplet og fuldkommen: Der er ikke noget, som man skal give afkald…

Læs videre →

Meditation: Zen

Zen er en japansk-kinesisk buddhistisk tradition, som foreskriver en meget karakteristisk meditationsform, som enkelt og radialt pointerer vigtigheden af årvågenhed og nærvær: “Målet er det oplyste bevidsthed, som er at blive ét med alt i dagliglivets evige nærværenhed.” I sin rene form fokuserer zen alene på det nærvær, man har med sig i sin daglige…

Læs videre →

Meditation: Aktiv imagination

Aktiv imagination er en meditationsteknik, som man finder beskrevet af Jung. Den aktive imagination arbejder umiddelbart i forlængelse af drømmene og er tænkt som en måde, som klienter kunne arbejde videre med sig selv på ud over den egentlige terapi. I al sin enkelthed består aktiv imagination i, at man bevidst frembringer fantasier, som man…

Læs videre →

Meditation: Bøn og mantra

Den nok simpleste meditations­form er bøn eller mantra-recitation. Meditations­formen går i al enkelhed ud på at gentage en kort bøn eller et mantra – ofte kun på ét ord – inden i én selv i en passende periode. I praksis vil det nok sige 20-40 minutter dagligt, selv om en ægte mystiker nok vil sige,…

Læs videre →